Sentencje łacińsko-polskie A

Sentencje łacińskie w kolejności alfabetycznej:
(łacińsko-polskie)

Szukaj sentencji:

 

A capite ad calcem - Od głowy do pięty (od stóp do głów)
A casu ad casum - Od przypadku do przypadku

 

 

A fructibus eorum cognoscetis eos - Po ich owocach ich poznacie - Jezus Chrystus
A maximis ad minima - Od największych do najmniejszych (od spraw najważniejszych do najbardziej błahych)
A multis animalibus decore vincimur - Wiele zwierząt przewyższa nas wdziękiem - Seneka
A priori - Z tego, co logicznie wcześniejsze
A rebus gerendis senectus abstrahit - Starość odrywa od życia codziennego - Cyceron
A verbis ad verbera - Od słów do rękoczynów

 

 

Ab alio exspectes, alteri quod faceris - Co zrobisz drugiemu, oczekuj od niego (jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie) - Seneka
Ab equis ad asinos - Z koni na osły (z deszczu pod rynnę)
Ab homine homini cotidianum periculum - Od człowieka człowiekowi grozi codzienne niebezpieczeństwo - Seneka
Ab imo pectore - Z głębi serca - Lukrecjusz
Ab initio - Od początku
Ab Iove principium - Początek od Jowisza (zaczynać od osoby lub sprawy najważniejszej) - Wergiliusz
Ab ovo - Od jaja (Od początku) - Horacy

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
stat4u