Designed by:
cloud hosting

Sentencje łacińskie w kolejności alfabetycznej:
(łacińsko-polskie)

Szukaj sentencji:

 

Macte animo, iuvenis! - Bądź mężny, młodzieńcze!
Magister bibendi - Mistrz ceremonii

 

 

Magister dixit - Nauczyciel tak powiedział - Cyceron
Magna cum laude - Z wielką pochwałą
Magna di curant, parva neglegunt - Bogowie troszczą się o wielkie rzeczy, o małe nie dbają - Cyceron
Magna est veritas et praevalebit - Wielka jest prawda i ona zwycięży
Magna servitus est magna fortuna - Wielki majątek to wielka niewola - Seneka
Magnae opes magnae iacturae locum faciunt - Wielkie bogactwa robią miejsce dla wielkich strat - Kurcjusz Rufus

 

 

Magnae periculo sunt opes obnoxiae - Wielkie bogactwo jest narażone na niebezpieczeństwo - Fedrus
Magnalia Dei - Wielkie dzieła Boże - Dzieje Apostolskie
Magni animi est iniurias despicere - Lekceważyć doznane krzywdy to wielkoduszność - Seneka
Magnificat anima mea Dominum - Wielbi dusza moja Pana - Początek hymnu dziękczynnego - Ewangelia św. Łukasza
Magnificum est laudari a laudato viro - Jest rzeczą wspaniałą być chwalonym przez chwalonego męża - Seneka
Magnis nominis umbra - Cień wielkiego imienia; cień dawnej świetności
Magnorum non est laus sed admiratio - Wielkich ludzi należy podziwiać, nie chwalić

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8